• Arbeit mit ALS Patienten in Berlin, Tübingen, Leipzig, Bern (in Kooperation mit den Universitäten Tübingen, Würzburg, Rostock)