"New Reality", Krapperups Konsthall, Höganäs, Schweden

 

    

     "New Reality", Krapperups Konsthall, Höganäs, Schweden